Lan rừng lào 26.7.2022 gồm: Trúc phật bà, Bạch nhạn, Hoàng nhạn, Quế tím, Kiều vàng, Cẩm Cù và Hoàng thảo thái bình


 - kythuatcanhtac.com

Lan rừng lào ngày 26.7.2019 gồm: Trúc phật bà, Bạch nhạn, Hoàng nhạn, Quế tím, Kiều vàng, Cẩm Cù và Hoàng thảo thái bình

  1. Trúc phật bà:

1.1. Cách trồng và cách chăm sóc lan trúc phật bà

 

 - kythuatcanhtac.com

1.2.  Trúc phật bà hàng rừng lào đang bán, giá 550k/kg (1 bó)

 - kythuatcanhtac.com

 

2. Bạch nhạn

2.1. Cách trồng và chăm sóc lan bạch nhạn

 - kythuatcanhtac.com

2.2. Hình ảnh thực tế lan bạch nhạn đang bán, 190k/kg

 - kythuatcanhtac.com

3. Hoàng thảo thái bình

3.1. Сách trồng νà chăm sóc lan Hoàng thảo thái bình

 - kythuatcanhtac.com

3.2. Hình ảnh thựс tế lаn Hoàng thảo thái bình đang bán, 180k/kg.

 - kythuatcanhtac.com

 

4. Kiều vàng

4.1. Cách trồng và chăm sóc lan Kiều vàng

 - kythuatcanhtac.com

4.2. Hình ảnh thực tế lan Kiều vàng đang bán, 250k/kg

 - kythuatcanhtac.com

5. Quế tím

5.1. Cách trồng và chăm sóc lan Quế tím

 - kythuatcanhtac.com

5.2. Hình ảnh thực tế lan Quế tím đang bán, 190k/kg

 - kythuatcanhtac.com

6. Cẩm cù

6.1. Сách trồng và chăm ѕóc lan Cẩm cù

 - kythuatcanhtac.com

6.2. Hình ảnh thựс tế lan Cẩm Cù đang bán, 150k/kg

 - kythuatcanhtac.com

7. Lan Hoàng nhạn

7.1. Cách trồng và chăm sóc lan Hoàng nhạn

 - kythuatcanhtac.com

7.2. Hình ảnh thực tế về lan Hoàng nhạn đang bán, 400k/kg

 - kythuatcanhtac.com
  • Các bạn có thể đặt hàng qua page Yêu Hoa Lan hoặc liên hệ số điện thoại: 0932.550.312 nhé!

 


Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.