Hướng dẫn phân bón chuyên cho cây cà phê


Bón phân cho cây cà phê kiến thiết cơ bản

Thời kỳ Thời gian bón Loại phân Lượng bón
Bón lót Trước khi trồng Trung lượng bón rễ 3 con gà 4 - 5kg/cây
Bón thúc Năm thứ 1 NPK 16.16.8+TE, NPK 20.20.15+TE, NPK 20.5.5-10S+TE 30 - 50kg/ 1000m2/lần
Năm thứ 2 NPK 16.16.8+TE, NPK 20.20.15+TE, NPK 20.5.5-10S+TE 30 - 55kg/ 1000m2/lần
Năm thứ 3 NPK 16.16.8+TE, NPK 20.20.15+TE, NPK 20.5.5-10S+TE 40 - 60kg/ 1000m2/lần
Phân bón Hà Lan BigOne chuyên dùng cho cây cà phê - kythuatcanhtac.com

Phân bón NPK Amazon Mùa Mưa

Bón phân cho cây cà phê kinh doanh

Thời kỳ Thời gian bón Loại phân Lượng bón Phương pháp bón
Bón thúc Mùa khô Amazon mùa khô, Seven mùa khô, BigOne Mùa khô 30 - 50kg/ 1000m2/lần Bón phân kết hợp tưới nước hòa tan phân
Đầu mùa mưa (tháng 5 - tháng 6) Seven tăng trưởng, Seven hạn chế rụng trái, BigOne Star, Humax rong biển đầu vụ 30 - 50kg/ 1000m2/lần Rạch rãnh sâu 5 - 10 cm quanh hình chiếu tán lá, rãi đều phân vào rãnh và dùng đất lấp kín lại
Giữa mùa mưa (tháng 7 - tháng 8) Amazon mùa mưa, Seven cà phê, Seven chắc hạt, BigOne Cà phê, Humax rong biển cuối vụ 30 - 50kg/ 1000m2/lần
Cuối mùa mưa (tháng 9 - tháng 10) Amazon mùa mưa, Seven cà phê, Seven chắc hạt, BigOne Cà phê, Humax rong biển cuối vụ 30 - 50kg/ 1000m2/lần
Phân bón Hà Lan Veven chuyên dùng cho cây cà phê - kythuatcanhtac.com

Phân Bón NPK Seven Cà Phê

Xem thêm chủ đề: phân bón chuyên cho cây cà phêcây сà phêphân bón chống rụng tráі cà phêphân bón cà phê mùa khôphân bón cà phê mùa mưa

Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.