Giáng hương quế tím - (hồng sắc - Aerides crassifolia Parish) - đặc điểm và cách chăm sóc

 - kythuatcanhtac.com

Giáng hương quế tím có tên khoa học là Aerides crassifolia Parish dường như rất thân thuộc với nhiều người, chính vì vậy ít người biết đến nó còn có một cái tên dễ thương khác đó là Hồng sắc.

Giáng hương Quế tím - kythuatcanhtac.com
                                                                             Hoa giáng hương quế tím
Giáng hương Quế tím - kythuatcanhtac.com
Giáng hương Quế tím - kythuatcanhtac.com
Giáng hương Quế tím - kythuatcanhtac.com