liên hệ đặt banner: phandangluuonlinhe26@gmail.com

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

Lan rừng lào ngày 26.7.2019 gồm: Trúc phật bà, Bạch nhạn, Hoàng nhạn, Qυế tím, Kiều vàng, Cẩm Cù và Hoàng thảo thái bình

  1. Trúc phật bà:

1.1. Cách trồng và cách chăm sóc lan trúc phật bà

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

1.2.  Trúc phật bà hàng rừng lào đang bán, giá 550k/kg (1 bó)

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

2. Bạch nhạn

2.1. Cách trồng và chăm sóc lan bạch nhạn

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

2.2. Hình ảnh thực tế lan bạch nhạn đang bán, 190k/kg

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

3. Hoàng thảo thái bình

3.1. Cách trồng và chăm sóc lan Hоàng thảo thái bình

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

3.2. Hình ảnh thực tế lan Hoàng thảo thái bình đang bán, 180k/kg.

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

4. Kiều vàng

4.1. Cách trồng và chăm sóc lan Kiều vàng

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

4.2. Hình ảnh thực tế lan Kiều vàng đang bán, 250k/kg

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

5. Quế tím

5.1. Cách trồng và chăm sóc lan Quế tím

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

5.2. Hình ảnh thực tế lan Quế tím đang bán, 190k/kg

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

6. Cẩm cù

6.1. Cách trồng và chăm sóc lan Cẩm cù

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

6.2. Hình ảnh thực tế lan Cẩm Cù đang bán, 150k/kg

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

7. Lan Hoàng nhạn

7.1. Cáсh trồng và chăm sóc lan Hoàng nhạn

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

7.2. Hình ảnh thực tế về lan Hoàng nhạn đang bán, 400k/kg

Lan Rừng Lào 26.7.2019 Gồm: Trúc Phật Bà, Bạch Nhạn, Hoàng Nhạn, Quế Tím, Kiều Vàng, Cẩm Cù Và Hoàng Thảo Thái Bình - kythuatcanhtac.com

  • Các bạn có thể đặt hàng qua page Yêu Hoa Lan hoặc lіên hệ số điện thoại: 0932.550.312 nhé!

Từ khóa bài viết

Nguồn Tham Khảo: httрѕ://νυоnlаn.nеt/lаn-rυng-lао-26-7-2019-gоm-trυс-рhаt-bа-bасh-nhаn-hоаng-nhаn-qυе-tіm-kіеυ-νаng-саm-сυ-νа-hоаng-thао-thаі-bіnh/
Bài được gửi bởi: Võ Cẩm Tú

Leave a Reply