Công thức cắt may áo Blouson


Với công thức cắt may áo blouson mà chúng tôi giới thiệu dưới đâу, bạn chỉ cần áp dụng một сách tỉ mỉ, cẩn thận theo từng bước để thành công ngay từ sản phẩm cơ bản đầu tiên. Hãy xem chúng tôi thực hiện như thế nàо nhé!

Công thức cắt may áo Blouson - kythuatcanhtac.com

Công thức cắt may áo Blouson

I. Ni mẫu

Vòng ngực = 46 cm; Vòng cổ = 24 cm; Cửa tay = 8 cm; Dài tay = 8 cm; Ngang vai = 22 cm; Bề dài áo = 33 сm.

II. Cách vẽ và cắt

A. Thân sau

1. Xếp vải

 • Đặt hai biên vải trùng nhau trước khi cắt, bề trái hướng ra ngoài; Đo vào từ biên vải 1 cm để gài nút và 3 cm để làm đinh áo.
 • Lai áo để về phía tay trái, cổ áo để về phía tay phải, đường biên vải nằm về phía người cắt.
 • Chừa xuống 1.5 cm từ đầu vải để làm đường may.

2. Cách vẽ

 • AA’ = 1 cm gài nút + 3 cm đinh; Dài áo = AB = Số đo dài áo + 2 cm lai áo = 35 cm
 • Hạ nách = AI = 1/4 vòng ngực = 11.5 cm; Ngang vai = AC = 1/2 Số đo ngang vai = 11 cm

a. Vẽ cổ áo

 • Hạ cổ = AF = 1 cm; Vào cổ = AE = 1/5 số đo vòng cổ = 4.8 cm
 • Tiến hành vẽ vòng cổ từ E đến F.

b. Vẽ nách áo

 • Hạ vai = CG = 1/10 số đo ngang vai = 2.2 cm
 • Nối đoạn EG ta được đường sườn vai.
 • Ngang ngực = IJ = 1/4 vòng ngực + 2 cm cử động = 13.5 cm
 • Tiến hành vẽ vòng nách từ J đến G.

c. Vẽ sườn áo

 • Số đo BB1 = Số đo IJ = 13.5 cm
 • Nối đoạn B1J ta được đường sườn áo. Vẽ cong vào 1 cm ở khoảng giữa sườn áo.

d. Vẽ lai áo

 • Lai áo = BB2 = 2 cm. Kẻ một đường thẳng từ B2 song song và cách đều BB1 một khoảng chừng 2 cm.

3. Cách cắt

 • Xếp cẩn thận đường đinh áo lại trước khi cắt.
 • Chừa 1.5 cm đường may đối với đường sườn vai, đường sườn áo và lai áo cắt đứt.
 • Đường vòng nách và vòng cổ chừa 0.7 cm đường may.
Công thức cắt may áo Blouson - kythuatcanhtac.com

Công thức cắt may áo Blouson

B. Thân trước

1. Cách xếp vải

 • Đo vào từ bìa vải một khoảng bằng 1/4 số đo vòng ngực + 2 cm đường may + 2 cm cử động = 15.5 cm.
 • Gấp vải lại sao cho nếp gấp quay về phía người cắt, đường ngang eo quay về phía tay trái, cổ áo nằm về phía tay phải, chừa xuống 1.5 cm trên đầu vải về phía tay phải để làm đường may.

2. Cách vẽ

 • Bề dài = ab = Bề dài áo thân sau = 35 cm; Hạ nách = ai = Hạ nách thân sau = 11.5 cm
  bb2 = 2 cm sa vạt; Ngang vai = ac = Ngang vai thân sau = 11 cm.

a. Vẽ cổ áo

 • Hạ cổ = af = Vào cổ = 4.8 cm; Vào cổ = ae = Vào cổ thân sau = 4.8 cm
 • Vẽ đường vòng cổ bắt đầu từ e đến f

b. Vẽ nách áo

 • Hạ vai = cg = Hạ vai thân sau = 2.2 cm; Nối đoạn eg ta được đường sườn vai.
 • Ngang ngực = ij = Ngang ngực thân sau hoặc bằng 13.5 cm (rộng hơn 1 cm).
 • Vòng nách vẽ từ j đến g.

c. Vẽ sườn áo

 • Số đo ij = Số đo bb1 = 13.5 cm; Nối đoạn bij ta được sườn áo, vẽ cong vào 1 cm tại khoảng giữa.

d. Vẽ lai áo

 • Thực hiện đánh cong đoạn b1b2. Kẻ một đường thẳng từ b song song và cách đều b2b1 một khoảng chừng 2 cm.

3. Cách cắt

 • ab2 là vải gấp đôi. Chừa đường may các phần còn lại tương tự như thân sau
Công thức cắt may áo Blouson - kythuatcanhtac.com

Công thức cắt may áo Blouson

C. Tay áo

1. Xếp vải

 • Đo vào từ biên vải một khoảng bằng 1/5 số đo còng ngực + 2 cm đường may + 5 cm dún. Xếp đôi vải lại sao cho mặt trái ra ngoài.

2. Cách vẽ

 • Dài tay = AB = 2 cm tay phùng + số đo dài tay = 10 cm; Ngang tay = AC = 1/5 vòng ngực + 5 cm dún = 14.2 cm
 • Hạ nách tay = CD = 1/10 vòng ngực + 2 cm = 6.6 cm; Số đo AA1 = 2 cm; Tiến hành nối đoạn A1D.

a. Sườn tay

 • Cửa tay = BB1 = Số đo cửa tay + 5 cm dún = 13 cm; Nối đoạn B1D ta được sườn tay.

b. Cửa tay

 • Gọi điểm giữa của BB1 là N; B1B2 giảm sườn tay 1 cm; Cửa tay lần lượt đi qua các điểm BNB2.

c. Vẽ vòng nách

– Vòng nách phía trước

 • Điểm giữa của AD là O; Đánh lõm vào 0.5 cm tại khoảng giữa OD; Đánh cong ra 1 cm tại khoảng giữa OA.
 • Vòng nách phía trước thu được đi qua các điểm DOA.

– Vòng nách phía sau

 • OO1 đo xéo ra 1 cm; Vòng nách phía sau thu được đi qua các điểm DO1A1A.

3. Cách cắt

 • Chừa 0.7 cm đường may đối với vòng nách; AB là vải gấp đôi; Lai tay cắt đứt đường vẽ;
 • Chừa 1.5 cm đường may đối với đường sườn tay.

D. Bâu áo

 • AC = 2 cm; AB = 1/4 vòng cổ – 0.5 cm = 5.5 cm; Bảng cổ = CD = 4.5 cm đến 5 cm = (vải gấp đôi)
 • Nối đoạn CB với điểm giữa là O; Số đo OO’ = 0.5 cm
 • Tiến hành đánh cong vòng cổ CO’B, vẽ đường thẳng BX từ B vuông góc với CB.
 • Số đo BN = Số đo CD – 0.5 cm = 4 cm.
 • Nối đoạn DN với điểm giữa là T; Số đo TS = 0.5 cm
 • Điểm giữa của BN là R; Số đo RR1 = 1 cm
 • Thực hiện đánh cong bâu áo qua các điểm DSNR1B

* Cách cắt:

 • Bâu áo phải cắt 4 miếng và chừa đều 0.7 cm đường may; CD là đường vải gấp đôi.
Công thức cắt may áo Blouson - kythuatcanhtac.com

Công thức cắt may áo Blouson

E. Vải viền tay và viền cổ

1.Vải viền tay

 • Cắt hai miếng vải xéo có chiều ngang bằng 3 cm, ciều dài bằng chiều dài bắp tay cộng thêm 3 cm đường may.

2. Vải viền cổ

 • Cắt một miếng vải xéo có chiều ngang 2 cm, chiều dài bằng số đo vòng cổ cộng thêm 1 cm.

III. Quy trình may

 • Bước 1: Ráp sườn vai và sườn áo
 • Bước 2: Dún vòng nách tay rồi đến cửa tay
 • Bước 3: Viền cửa tay áo, sau đó ráp sườn tay áo
 • Bước 4: Ráp tay áo vào thân
 • Bước 5: Lên lai áo
 • Bước 6: May bâu áo và ráp bâu áo vào thân
 • Bước 7: Làm khuy, kết nút.

Chúc bạn thành công với cách cắt may áo blouson này cho bé nhé!

Xem thêm:

 • Cắt may áo sơ mi ngắn, tay liền, bâu tenant
 • Lý thuyết căn bản các kiểu áo tay ráp

Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.