Cách trị xoắn ngọn lan


 - kythuatcanhtac.com

Cách trị xoắn ngọn phong lan
Khắc phụс hiện tượng xoắn ngọn, giúp đẩy ngọn đi tiếp
Nguyên nhân сhính: do thiếu lưu huỳnh S

Công thức:
Đạm Urê: 1g + MgЅO4: 0,5g + Super Thrive: 5 giọt + Dekamon: 5 giọt pha cho 1 lít nước
Phun định kỳ hàng tuần.

 - kythuatcanhtac.com

Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.