Heo nái mang thai bao nhiêu ngày

Thông thường, Heo nái (lợn nái) mang thai là 114 ngày ở heo rạ, 115 ngày ở heo so, nếu chênh lệch quá sẽ có vấn đề, nhất là đẻ sớm rất nguy hiểm và ngược lại hơn đẻ trễ (heo đẻ quá ngày). Đẻ sớm trên 8 ngày cực khó nuôi và heo con sẽ chết.., đẻ trễ nuôi được, có thể nuôi heo con đẻ trễ 2-7 ngày.

Cách tính ngày đẻ của heo nái theo dương lịch, cách tính nhanh nhưng có độ lệch 2 ngày, bởi do có những tháng có 28, 29, 30, 31 ngày (năm nhuần, năm không nhuần).

Xem thêm: Cách chăm sóc heo nái và heo con sơ sinh / Kỹ thuật chăm sóc lợn nái khi mang thai

Cách tích ngày mang thai của heo nái, lợn nái - kythuatcanhtac.com

 

Mục đích tính ngày heo nái sắp đẻ:
- Lo vệ sinh chuồng trại, lo xây dựng thêm nhiều chuồng cho heo con sau này.
- Lo thuốc men, dụng cụ, những vật cần thiết cho heo đẻ.
- Không đi xa, nên về sớm hơn ngày heo đẻ.

Thí dụ: Phối giống heo ngày: 1-1-2017
Thì ngày heo đẻ là: 24-4-2017 (114 ngày)


Hoặc: Phối giống heo ngày 29/12/2016
Thì ngày heo đẻ là: 22-4-94
Kết quả là: 22-4-94 Quá 30 tức là qua tháng mới.
Quá 12 tức là qua năm mới, do đó ngày heo đẻ có thể là 22-4-2017
Chúng ta cũng có thể sử dụng hằng số khác: -8/+4/0 (N.H.H)
Cũng cho cùng kết quả giống hằng số trên.
Có nhiều nơi người ta quen dùng âm lịch, ta có thể dùng dãy hằng số -4/4+4/0. (N.H.H)