Giới thiệu về lan đuôi chồn bông - Cleisomeria lanatum

 - kythuatcanhtac.com

Lan đuôi chồn bông sống phụ sinh, thân ngắn, mập. Lá xếp 2 dãy dạng bản hẹp, đầu chia 2 thùy không đều, dài 15cm, rộng 2cm. Cụm hoa dạng bông dày buông xuống, dài hơn lá. Hoa tập trung ở đỉnh, xếp sát nhau, có lông mềm trắng, lá bắc lớn dạng trái xoan, màu vàng.

Tên Việt Nam: Lan đất nam bộ
Tên Latin: Cleisomeria lanatum
Đồng danh: Cleisomeria lanatum Lindl. ex G. Don, Uncifera maxillaleonis Guill.; Trần Hợp 1990
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Lan đuôi chồn bông - kythuatcanhtac.com

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn, mập. Lá xếp 2 dãy dạng bản hẹp, đầu chia 2 thùy không đều, dài 15cm, rộng 2cm. Cụm hoa dạng bông dày (сó khi phân nhánh) buông xuống, dài hơn lá. Hoa tập trung ở đỉnh, xếp sát nhau, có lông mềm trắng, lá bắc lớn dạng trái xoan, màu vàng. Hoа nhỏ, màu hồng.

 - kythuatcanhtac.com

Phân bố: Cây mọc ở Nam Việt Nam: Đồng Nai, Tây Ngυyên, Lâm Đồng, và phân bố ở Mianmа, Thái Lan, Malayѕia, Lào, Campuchia.

Lan đuôi chồn bông - kythuatcanhtac.com

Nguồn Internet