Chọn và phối giống ở chim cút

Chim cút - kythuatcanhtac.com

* Chọn giống: Chọn mua cút ở những cơ sở sản xuất giống bố mẹ.

Cút giống phải khỏe mạnh, không dịch Bệnh, dị tật, nhanh nhẹn, háu ăn...

Tỷ lệ đẻ, ấp nở, nuôi sống cao, tăng trọng nhanh, ổn định và đồng đều...

Tránh đồng huyết, dòng bố, dòng mẹ nuôi tách riêng để chọn lọc và ghép đôi giao phối...

Từ ngày 25 chọn lọc những con đủ tiêu chuẩn làm giống nuôi riêng.

Cút trống, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lông da bóng mượt, thân hình gọn, nhỏ hơn con cái, đầu nhỏ, mỏ ngắn, cổ dài, ngực nở, lông ngực vàng, 25 ngày tuổi nặng 70-90gr.

Cút mái, đầu thanh, cổ nhỏ, lông da bóng mượt, lông ngực có đốm tRắng đen, xương chậu rộng, hậu môn nở, đỏ hồng và mềm mại...

Trọng lượng lớn hơn cút trống.

* Phối giống: Phải trên 3 tháng mới cho phối giống, phối giống sớm quá sẽ làm cho bầy cút mau tàn....


Related posts