Công thức cắt may áo tay ráp bâu cánh én


Hướng dẫn cắt may áo tay ráp bâu cánh én - kythuatcanhtac.com

Công thức cắt may áo tay ráp bâu cánh én

CÔNG THỨC CẮT MAY ÁO TAY RÁP BÂU CÁNH ÉN

1. Cách vẽ cổ áo thân trước

 • Bạn chừa 5 cm đinh áo cộng 1.5 cm gài nút; Vào cổ = AC = 1/5 vòng cổ – 0.3 cm = 6.1 cm; CE = AD = Hạ cổ = 1/5 vòng cổ = 6.4 cm.
 • Nối đoạn DF với F là điểm giữa của CE. Tiến hành vẽ vòng cổ CFD, cần lưu ý đánh cong tại F.

2. Vẽ ve áo

 • Nếu như bâu Danton vẽ nhọn lên thì loại bâu này bạn vẽ đi xuống.
 • Số đo DD1 bằng 2.5 cm đến 3 cm với D1 là điểm nằm trên đường thẳng nối dài FD.
 • Nối đoạn D1I1 với I1 thẳng hàng với IK và nằm trên đường đinh áo. Từ I1 bạn vẽ thẳng ra giao với điểm I2 tại đường biên vải.

3. Bâu áo

Bạn tiến hành đо vòng сổ của hai thân áo trước khi cắt bâu, lưu ý tính сả phần nhọn ve áo 1 cm và phần cài nút 1.5 cm (đo vòng qua bắt đầu từ điểm D1).

Chẳng hạn như số đo vòng cổ hiện tại là 38 cm, bạn vẽ như ѕаu:

a. Miếng trong

 • Số đo CD và AB bằng nhau và bằng một nửa vòng cổ của thân áo kể cả gài nút, tương đương với 19 cm.
 • Bảng cổ = BD = AC = 8 cm đến 10 cm hoặc lấy tùy ý.
 • Bạn vẽ hình chữ nhật ABCD. Có: Số đo BB1 = 1 cm.
 • Lấy điểm giữa của AB là O, tiến hành đánh cong OB1.
 • DD1 đo ra 2 cm hoặc giảm vào 1 cm tùy thích.
 • Số đo D1D2 = 1 cm. Nối đoạn B1D2.
 • Lấy điểm giữa của CD là I, đánh cong ID2.
 • Miếng trong thu được sẽ đi qua các điểm AOB1D2IC với AOB1 là đường ráp với vòng cổ của thân áo, AC là vải gấp đôi.
 • Cắt một miếng và chừa đều 0.5 cm đường may

b. Miếng ngoài

 • Bạn khéo léo ráp miếng trong vào thân áo sao cho điểm ve áo D1 của thân trước và điểm B1 trùng với nhau.
 • Đặt lên miếng vải định cắt miếng ngoài thân áo và miếng trong vừa mới ráp, sao chép dấu các đường của miếng trong vải ve áo bằng phấn may, lưu ý không chừa đường may.
 • Mép gấp đôi của miếng ngoài và mép gấp đôi của thân sau bạn căn chỉnh cho trùng nhau.
 • Tiến hành vẽ thêm các đường:
 • Số đo OO1 = 1.5 cm; Số đo AA1 = 1 cm; Số đo B1E = 13 cm, so với D1I1 của thân trước dài hơn khoảng 1 cm.
 • Số đo EF = 2/3 Số đo B1E = 8.5 cm. Đoạn EB1 và EF vuông góc với nhau. Nối EB1.
 • FG vuông góc với FB1 và Số đo FG = 5 cm ( = rộng đinh + 1 cm). Nối A1O1G rồi vẽ cong tại góc O1.
 • Miếng ngoài thu được sẽ đi qua các điểm A1O1GFB1D2IC với A1C là đường vải gấp đôi.
 • Chừa đường may tương tự như miếng trong khi cắt đường FB1D2IC, tuy nhiên không chừa đường may đối với đường A1O1QG.
 • Bạn cắt một miếng hoặc hai miếng nếu như vải mỏng.

c. Hướng dẫn ráp miếng ngоài vào thân áo

 • Mặt phải của miếng ngoài bạn đặt ngay ngắn vào mặt phải của miếng trong và thân áo sao cho điểm C của miếng trong trùng khớp với điểm C của miếng ngoài, tiến hành may vòng qua các điểm CD2B1F.
 • Bẻ lên 1 cm đối với đường FG của miếng ngoài và may dính với đinh áo.
 • Với Q là điểm giữa của O1G, tiếp tục may đường A1Q dính vào thân áo sau khi lộn cho miếng ngoài vào phía trong thân áo.
Hướng dẫn cắt may áo tay ráp bâu cánh én - kythuatcanhtac.com
Hướng dẫn cắt may áo tay ráp bâu cánh én - kythuatcanhtac.com

Bài viết liên quan:

 • Công thức cắt may áo bâu lá sen nằm
 • Hướng dẫn may quần tây nữ tuyệt đẹp

Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.