Cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam


Khi cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam giới, bạn thực hiện tính vải tương tự như khi may quần tây phụ nữ. Sau đây là công thức chi tiết để bạn tham khảo và thực hiện.

Cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam - kythuatcanhtac.com

Hướng dẫn cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam giới

I. Cách vẽ

1. Thân trước

a. Xếp vải

 • Bạn gấp 2 biên vải trùng nhau hướng về phía người cắt, bề trái vải ra ngoài, vẽ lưng quần bên phải lai quần bên trái.

b. Cách vẽ

Hạ gối = AD = Hg; Hạ đáy = AС = 1/4 Vm + 5 cm; Dài quần = AB = Dq.

– Vẽ đường chính trung nằm giữa ngang gối, ngang đáy, ngang ống quần

 • Ngang đáy = CC1 = 1/4 Vm + 1/20 Vm; OC1 = OC.
 • Vẽ đường thẳng từ O, // AB, cắt đường ngang gối tại O1, cắt đường ngang ống tại O2.

– Vẽ lưng quần

 • Số đo AA1 = 1 cm; Số đo A1A2 = 1/4 Ve.
 • Tiến hành vẽ nối đường lưng quần A1A2. Hạ lưng quần xuống 3 cm sau khi vẽ xong cho phần nẹp lưng rời.

– Vẽ vòng đáy thân trước

 • Vẽ vòng đáy bên trái. Số đo CC2 = 1/4 Vm + 1 cm.
 • Thực hiện nối A2C2, lấy điểm G trên A2C2 sao cho số đo A2C2 = 3/2 A2G.
 • Thực hiện nối đoạn C1G, lấy điểm H trên C1G sao cho HG = C1H.
 • Vòng đáy bên trái vẽ cong tương tự như cách vẽ vòng đáy quần tây phụ nữ.
 • Vẽ vòng đáy bên phải.
 • Tiếp tục vẽ giảm vòng đáy bên phải cách vòng đáy bên trái một khoảng chừng 0.7 cm.

– Vẽ ống quần

 • O1D2 = O1D1 = 1/2 CC1 bớt 1 cm; O2B2 = O2B1 = 1/2 Rô bớt 1 cm.
 • Tiến hành vẽ nối CD1B1 và C1D1B2.
 • Để ống quần không bị gãy, đoạn C1D1 bạn vẽ cong 1 cm. Đoạn CD vẽ coi thẳng.

– Vẽ túi xéo

 • Đầu dưới của miệng túi nằm trên đường sườn hông. Đầu trên cách điểm A1 của lưng quần một khoảng 3 cm.
 • Miệng túi dài 17 cm.

c. Cách cắt

 • Thực hiện cắt hai thân trước đối nhau.
 • Lai quần chừa 3 cm.
 • Sườn hông và sườn ống chừa 2 cm đường may
 • Vòng đáy chừa 1 cm đường may đoạn dưới, chừa 1.5 cm đoạn ráp với dây kéo.
 • Lưng quần chừa 1 cm.

2. Thân sau

a. Cách vẽ

Đặt thân trước đã cắt xong lên phần vải vẽ thân saυ.

Hạ gốі = AD = Hg; Hạ đáy = AC = AC thân trướс + 1 cm; Dài quần = AB = Dq

– Vẽ đường chính trung

 • Ngang đáy = CC1 = (1/4 Vm + 2 cm) + Vm/10
 • Vẽ đường thẳng // AB từ O, gặp đường ngang ống tại O2, gặp đường ngang gối tại O1.

– Vẽ lưng quần

 • Số đo AA1 = 3 cm. Tiến hành vẽ nối đường bên hông quần CA1.
 • Ngang eo = A1A2 = Ve/4 + 3 cm ben; A2A3 = 1.5 cm.
 • Thực hiện vẽ nối đường lưng quần A1A3. Hạ lưng quần xuống 3 cm tương tự như thân trước sau khi vẽ xong.

– Vẽ vòng đáy

 • Số đo CC2 = Vm/4 + 2 cm.
 • Nối đoạn A3C2 với số đo A3C2 = 3/2 A3G.
 • Số đo C1H = 4 cm. Nối đoạn GH.
 • Vòng đáy thân sau A2GHC1 vẽ cong.

– Vẽ ống quần

 • O1D2 = O1D1 = O1D1 thân trước thêm 2 cm; O2B2 = O2B1 = O2B2 thân trước thêm 2 cm.
 • Vẽ nối C1D2B2 và CD1B1.
 • Vẽ cong đoạn C1D2 1.5 cm đến 2 cm.

– Vẽ ben quần

 • Số đo IA3 = Số đo A1I.
 • Vẽ IJ song song với A3C2.
 • IJ là chiều dài ben quần, bằng 10 cm đến 12 cm.
 • Ben quần vẽ rộng 3 cm (ra 1.5 cm mỗi bên).
 • Miệng túi cách đường lưng quần AA3 một khoảng chừng 10 cm.
 • Rộng miệng túi = 1 cm; Ngang miệng túi = 10 cm đến 12 cm.
 • Miệng túi vẽ // với đường lưng quần  AA3.

b. Cách cắt

 • Thực hiện cắt 2 thân sau đối nhau.
 • Lai quần chừa 3 cm.
 • Sườn hông, sườn ống chừa 2 cm đường may.
 • Vòng đáy chừa đường may tại A3 3 cm đến C1 còn 1 cm.
 • Lưng quần chừa 1 cm.
Cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam - kythuatcanhtac.com

Hướng dẫn cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam

II. Quy trình may

Cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam - kythuatcanhtac.com

Quần tây lưng rời ống thẳng cho nam

 • Bước 1: May ben ở TS
 • Bước 2: May túi xéo ở TT và túi ngầm ở TS
 • Bước 3: May ráp dây kéo ở TS
 • Bước 4: Áp dụng đường may can rẽ để ráp đường sườn hông quần
 • Bước 5: May ráp nẹp lưng quần
 • Bước 6: Áp dụng đường may can rẽ để ráp sườn ống
 • Bước 7: Ráp đường đáy quần từ trước ra sau
 • Bước 8: Lên lai quần
 • Bước 9: Thùa khuy, kết móc hoặc đính nút
 • Bước 10: Là ủi để hoàn tất.

Vậy là Làm thợ đã hướng dẫn xong cho bạn cách cắt may quần tây lưng rời ống thẳng cho nam giới rồi. Chúс bạn thực hiện thành công và có thành phẩm thật đẹp nhé!

Xem thêm

 • Hướng dẫn cắt may áo vest nữ
 • Cắt may quần ống thẳng có dây kéo

Related postsAbout the author

Tôi là Phan Thúy Vy, người sáng lập và quản trị viên của trang web kythuatcanhtac.com. Tôi là một chuyên gia nông nghiệp với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật nuôi trồng. Tôi luôn tìm kiếm và chia sẻ những kiến thức mới nhất về nông nghiệp, giúp đỡ các nông dân và nhà nông tăng sản lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm viết báo và các bài viết chuyên ngành về nông nghiệp, với mong muốn giúp đỡ và chia sẻ kiến thức với cộng đồng.