Học cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực

Khi học cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực bạn cần nắm bắt được đặc đіểm hình dáng củа mẫu trang phục này như sau: Có hàng khuy đơn chính giữa, tay ngắn may bọc viền có độ phồng nhún, thân sau có bổ dưới ngang eo, xẻ ở dưới, bổ chân ngực có may bèo trang trí và có thắt nơ ở chân bâu.

Sau đây là công thức cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực chi tiết để bạn tiện tham khảo và thực hiện.

Học cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực - kythuatcanhtac.com

Học cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực

I. Số đo mẫu

Dài áo (Da) = 60 cm; Dài eo (De) = 36 сm; Vòng cổ (Vc) = 36 cm; Vai (V) = 38 cm; Vòng ngực (Vn) = 84 cm; Vòng eo (Ve) = 68 cm; Vòng mông (Vm) = 88 cm.

II. Phương pháp thiết kế

1. Thân trước

 • Dài áo = AE = Số đo + 2 cm gấu; Hạ ngực = AC = 1/4 Vn; Xuôi vai = AB = 1/10 V
 • Hạ eo = AD = Số đo; Rộng vai = BB1 = 1/2 V; Rộng cổ = AA1 = 1/5 C + 1 cm
 • Rộng ngực = CC1 = 1/4 Vn + 2 cm; Rộng eo = DD1 = 1/4 Ve + 4 cm; Rộng đô = CX = 1/2 V – 1 cm
 • Rộng gấu = EE1 = 1/4 Vm + 2 đến 3 cm.
 • Ta được vai áo khi nối B1 với A1.
 • Vẽ nách áo bằng cách nối B1 với X rồi tiến hành vach cong.
 • Nối C1 -> D1 và D1 -> E ta được đường sườn áo.

a. Cổ áo và ve nẹp

 • A1A2 = 2.5 cm; CC’ = 1 đến 2 cm (chân ve); Ta được đường bẻ ve khi nối A1 với C’.
 • Hạ sâu AH tb bằng 8 cm.
 • Kẻ đường thẳng // A1C’ qua A2 và giao với HA2 tại H1.
 • HI = 2 cm; Ta có điểm H1 là điểm đầu ev khi nối I với H leo dài qua nẹp áo 1.5 cm.
 • Điểm xẻ ve lấy tb bằng 5 cm đến 7 cm. Bản ve lấy tb bằng 8 cm. Tiến hành nối A1IH1C’.

b. Đường bổ chân ngực

 • CG tb từ 5 cm đến 7 cm; C1G1 tb từ 5 cm đến 7 cm.
 • Thực hiện nối G với G1và vách cong đều xuống 0.5 cm.

c. Ly chiết được xác định            

 • Tham khảo bài viết: Dạy cắt may áo sơ mi dáng eo cổ đức không chân

2. Thân sau

 • Bạn tiến hành sang dấu tất cả các đường ngang E, D, C, B. A.
 • Dâng lên điểm a của TS từ điểm A của TS = 2 cm.
 • Xuôi vai = ab = 1/10 V; Rộng vai = bb1 = 1/2 V; Rộng cổ = aa1 = 1/5 C + 0.5 cm
 • Rộng ngực = cc1 = 1/4 Vn + 1 cm; Rộng gấu = ee1 = 1/4 Vm + 2 cm; Rộng eo = dd1 = 1/4 Ve + 3 cm
 • Ta được vai áo (vai con) khi nối b1 với a1.
 • Nối b1x rồi tiến ành vạch cong ta được nách áo.
 • Nối c1 -> d1, d1 -> e1 ta được đường sườn áo.

a. Chia cổ

 • ai = 3 cm; Thực hiện vạch cong cổ từ a’1 xuống i.

b. Ly chiết

 • Đuôi chiết trên đường bổ mảnh (cách ngang gấu 15 cm). Đầu chiết trên đường ngang ngực. Tâm chiết cách điểm d tb bằng 9 cm.

c. Đường bổ mảnh

 • ee’ = 15 cm; e1e’1 = 15 cm.
 • Ta được đường bổ mảnh TS khi nối e’e’1 và lượn cong đều xuống 0.5 cm.

3. Tay áo

 • Dài tay = AC = Số đo + 2 cm; Hạ sâu tay = AB = 1/8 Vn + 1 cm đến 2 cm
 • AB1 = 1/2 (Vnt + Vns) + 0.5 cm; Rộng bắp tay = BB1 = 1/4 Vn – 2 cm hoặc 3 cm.
 • Sợi viền cửa tay D x R = 13.5 cm x 3 cm; CC1 rộng cửa tay tb = 18 cm.
 • Tiến hành nối đoạn AB1, sau đó chia thành 3 đoạn tương ứng bằng nhau. Lượn cong lên đều 1.8 cm ở 2/3 và lượn cong đều xuống 0.6 cm ở đoạn 1/3 còn lại ta được mang sau của tay áo.
 • Thực hiện giảm đều xuống 1 cm ta được mang trước của tay áo.
 • Nối B1C1 và lượn cong vào ta được bụng tay.

4. Đường cắt

 • Gấu tay chừa 2 cm; Bụng tay chừa 1 cm.
 • Đầu tay chừa 0.8 cm; Đường bâu áo và nẹp áo chừa 1 cm.
 • Đường bổ mảnh chừa 1 cm; Vai con chừa 1 cm đến 1.5 cm.
 • Vòng nách chừa 0.8 cm; Đường sườn chừa 1.5 cm đến 2 cm.

5. Quy trình may

Bạn tham khảo bài viết: Hướng dẫn cắt may áo sơ mi dáng eo, cổ đức có chân

Trên đây là công thức cắt may áo sơ mi bâu lật chữ K, tay ngắn, bổ dưới ngực do chúng tôi tổng hợp và giới thiệu tới quý bạn đọc. Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm

 • Cắt may chân váy bổ xếp ly cạp rời khóa cạnh