Cơ chế đẻ trứng ký sinh của ong bắp cày - Thiên địch trong tự nhiên

Không chỉ biến nhện thành xác sống, ong bắp cày còn khiến nạn nhân phải nuôi dưỡng ấu trùng ký sinh do mình bơm trực tiếp vào cơ thể.

Ghê rợn cảnh ong bắp cày ký sinh nhện - kythuatcanhtac.com
Ghê rợn cảnh ong bắp cày ký sinh nhện - kythuatcanhtac.com
Ong bắp cày đẻ trứng ký sinh vào nhện - kythuatcanhtac.com
Ong bắp cày đẻ trứng ký sinh vào nhện - kythuatcanhtac.com
Ong bắp cày đẻ trứng ký sinh vào nhện - kythuatcanhtac.com
Ong bắp cày đẻ trứng ký sinh vào nhện - kythuatcanhtac.com
Ong bắp cày đẻ trứng ký sinh vào nhện - kythuatcanhtac.com
Xem thêm chủ đề: ong bắp càyong vò vẽthiên địchký sinhtrứng ong bắp cày