Trồng cà chua bạch tuộc

Tán của cây cà chua cây giống như con bạch tuộc xoắn xung quanh toàn bộ khung được làm cho cây, cây cho năng xuất cao và kháng bệnh rất tốt. Hệ thổng rể mạnh mẽ và phát triển tốt.

cà-chua-giàn - kythuatcanhtac.com

Cây cà chua  cho trái rất nhiều

Quá trính tăng trưởng của ( cà chua cây ) kéo dài khoảng 1-1.5 năm. cây cho quả sau 3 tháng và quả ra liên tục cho đến hết quá trình sinh trưởng.

Cà chua giàn f1 có thể trồng được ngoài trời nhưng trồng tốt nhất là trong nhà kính.

ca-chua-gian - kythuatcanhtac.com

Cà chua cây được trồng thủy canh

Cây cà chua trồng trong nhà kính nên trồng thủy canh và chế độ dinh dưỡng thích hợp thì cây sẽ phát triển tối đa. Nếu trồng trong đất cần phải làm đất thật kỹ vì cây phát triển đển 1.5 năm nên đất không xử lý kỹ sẽ rất dễ bị bệnh.  Mặt dù cà chua giàn có khả năng kháng bệnh tốt nhưng những yếu tốt bất lợi có thể gây hại cho cây trồng. Môi trường thủy canh còn giúp cho rể phát triển tối đa và hấp thu được dinh dưỡng tốt nhất.

Cây trồng trong đất cung chấp nhận được nhưng trong trường hợp trồng trong đất thì chiều cao và năng xuất của cấy trồng sẽ thấp hơn.

Cà chua giàn - kythuatcanhtac.com